UC Dippach am Assatz fir de gudden Zweck

UC Dippach am Assatz fir de gudden Zweck

Dëse Samschden waar den UC Dippach matt séngen 6 Profiën (dorener och de Laurent Didier) am Asaatz fir gudden Zweck. Si hun op hiiren jährlechen Indoor Cycling op Miersch invitéiert a matt dëser Initiative  d'Kannerduerf enerstetzt. 

Bei dëser Geleegenheet wönscht Cycling for Health em Laurent Didier alles Guddes fir séng Zukunft. Séng Carrière als Profi geet dest Jöer op en Enn. 

Laurent, villmools MERCI fir déi vill flott Momenter déis du eis am Laaf vun de leschte Joëren geschenkt hues.